نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش راه ابریشم در مناسبات تاریخی – فرهنگی ایران و چین

نقش راه ابریشم در مناسبات تاریخی – فرهنگی ایران و چین


نقش راه ابریشم در مناسبات تاریخی – فرهنگی ایران و چین

3/09/94

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

 

نقش راه ابریشم در مناسبات تاریخی – فرهنگی ایران و چین

 

نشست علمی بررسی مناسبات تاریخی – فرهنگی ایران و چین با حضور اساتید برجسته این حوزه، سه شنبه سوم آذر ماه از ساعت 12 – 10 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود .

 

گزارش نشست :

نشست علمی بررسی نقش راه ابریشم در توسعه روابط فرهنگی ایران و چین، با حضور مهمانانی از دانشگاه پکن ، اساتید ، دانشجویان و علاقه مندان این حوزه سه شنبه سوم آذر ماه در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار شد .
 
نخستین سخنران این برنامه، پروفسور Qin Dashu، با استناد به شواهد باستان شناسانه بدست­آمده از مناطق مختلف آسیا، حوزه دریای­احمر و جنوب­شرق آفریقا، روابط تاریخی و فرهنگی ایران و جنوب غرب آسیا را مورد بحث قرار داده و ضمن بررسی تطبیقی آثار، به تجزیه تحلیل داده­های کتیبه­دار و تاریخ­دار در روابط تاریخی– فرهنگی این مناطق پرداختند.
در ادامه نشست دکتر محمداسماعیل اسماعیلی­جلودار، عضو هیات­علمی گروه باستان­شناسی دانشگاه تهران، با اتکاء به یافته های باستان شناسانه بندر تاریخی سیراف، جایگاه و اهمیت ویژه خلیج­فارس و دریای­عمان در ایجاد ارتباطات دریایی ایران و تمدنهای جنوب شرق آسیا را  مورد بحث قرار دادند.
آخرین سخنران این سمینار دکتر Tai Yew Seng  با اشاره به پراکندگی و گسترش سفال های آبی – سفید در شرق، جنوب، جنوب­غرب آسیا و دریای­عمان و خلیج­فارس و نیز شرق، شمال­شرق و جنوب­شرق آفریقا روابط فرهنگی ایران و چین را بررسی کردند .  
در پایان نشست ، با حضور معاون پژوهشی دانشکده ، در خصوص تنظیم نسخه تفاهم نامه دانشگاههای تهران و پکن، موافقت نامه خواهر خواندگی دو دانشگاه و گسترش همکاری فیمابین بویژه در حوزه تاریخ باستان شناسی و ادبیات بحث و تبادل شد .