نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش فیلم ( تهران انار ندارد )

نمایش فیلم ( تهران انار ندارد )


نمایش فیلم ( تهران انار ندارد )

16/12/1393

انجمن علمی دانشجویان تاریخ برگزار میکند :
 
نمایش فیلم ( تهران انار ندارد )
 
به کوشش انجمن علمی دانشجویان تاریخ فیلم تهران انار ندارد شنبه شانزدهم اسفند ماه از ساعت 16 الی 18 در تالار کمال دانشکده ادبیات نمایش داده میشود .