نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش فیلم - خداحافظ لنین -

نمایش فیلم - خداحافظ لنین -


نمایش فیلم - خداحافظ لنین -

2/12/1393

 

انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
نمایش فیلم - خداحافظ لنین -
 
انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ جلسه نمایش و نقد فیلم خداحافظ لنین را با حضور دکتر گودرز رشتیبانی شنبه دوم اسفند ماه از ساعت 30 : 16 الی 30 : 18 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .