نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش مستند

نمایش مستند


نمایش مستند (( باراکا ))

1391/09/28

 

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
نمایش مستند (( باراکا ))
 
در حوزه نقد مدرنیستم
 
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات  نشست تخصصی را در حوزه نقد مدرنیسم با نمایش مستند (( باراکا )) بیست و هشتم آذر ماه از ساعت 17 - 30 : 14 واقع در تالار کمال دانشکده برگزار میکند .