نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش مستند "پرزیدنت اکتور سینما "

نمایش مستند "پرزیدنت اکتور سینما "


نمایش مستند "پرزیدنت اکتور سینما "

16/2/96

 

بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
نمایش مستند " پرزیدنت اکتور سینما "
 
زمان : 17 اردیبهشت ماه 1395
از ساعت 15 الی 17
سخنران : ناصر نوبری
( سفیر ایران در زمان شوروی )
مکان : تاالر کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی