نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش و نقد فیلم ( طهران قدیم )

نمایش و نقد فیلم ( طهران قدیم )


نمایش و نقد فیلم ( طهران قدیم )

1394/01/18

 

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی برگزار میکند :
 
نمایش و نقد فیلم ( طهران قدیم )
 
به کوشش انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی فیلم ( طهران قدیم ) سه شنبه هجدهم فروردین ماه از ساعت 10 الی 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات نمایش داده میشود .