نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نیشابور در دوره اسلامی - زیبایی شناسی ویرانه

نیشابور در دوره اسلامی - زیبایی شناسی ویرانه


نیشابور در دوره اسلامی - زیبایی شناسی ویرانه

1393/11/25

 

انجمن علمی گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
نیشابور در دوره اسلامی - زیبایی شناسی ویرانه
 
انجمن علمی گروه ایران شناسی نشست علمی را تحت عنوان ( نیشابور در دوره اسلامی - زیبایی شناسی ویرانه ) با حضور دکتر لرزاده و دکتر رفیعی از ساعت 17 - 15 یکشنبه26/11/93 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .