نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هایدگر و فلسفه معاصر ایران

هایدگر و فلسفه معاصر ایران


هایدگر و فلسفه معاصر ایران

1392/11/29

جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
هایدگر و فلسفه معاصر ایران
 
جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات نشست تخصصی را تحت عنوان (( هایدگر و فلسفه معاصر ایران )) با حضور آقایان دکتر بیژن عبدالکریمی ،  سیاوش جمادی و محمد منصور هاشمی سه شنبه 29/11/92 از ساعت 15 - 17 در تالار کمال برگزار میکند .