نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بین المللی باستان شناسان جوان

همایش بین المللی باستان شناسان جوان


همایش بین المللی باستان شناسان جوان

1392/05/02

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
همایش بین المللی باستان شناسان جوان
 
محورهای همایش :
 
باستان شناسی و آموزش
 
باستان شناسی ایران : دیروز امروز فردا
 
شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی
 
مواد فرهنگی در باستان شناسی ایران
 
نظریه و عمل در باستان شناسی ایران
 
باستان شناسی منظری
 
جدیدترین یافته ها از کاوش ها و بررسیهای باستان شناسی در ایران فرهنگی
 
حفاظت از میراث باستانی
 
مهلت ارسال چیکده مقالات : 20 مرداد 1392 
 
مهلت ارسال اصل مقالات : 25 شهریور 1392
 
زمان برگزاری همایش : 5 تا 7 آبان 1392
 
مکان : دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به آدرس ذیل مراجعه نمایید .
 
http://iran-arc.ir