نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی باستانشناسی

هیات علمی باستانشناسی


 

اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی​‌‌

 

 

دکتر مژگان خان مرادی​

 

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار​​

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استادیار​

 

jelodar@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر شاهرخ رزمجو‌

 

دکتر مصطفی ده پهلوان‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استادیار​

srazmjou@ut.ac.ir​

mdehpahlavan@ut.ac.ir

 

 

 

 

دکتر مجید منتظر ظهوری

 

دکتر حسن فاضلی نشلی​

مرتبه علمی : استادیار

مرتبه علمی : استاد​

 

hfazelin@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر حسن کریمیان‌

 

دکتر هایده لاله​

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : استادیار​

hkarimi@ut.ac.ir​

hlaleh@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر کمال الدین نیکنامی

 

دکتر میثم لباف خانکی​​

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استادیار​

kniknami@ut.ac.ir​

labbaf@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر رحیم ولایتی

 

دکتر حکمت اله ملاصالحی‌

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استاد​

velayati@ut.ac.ir​

msalehi@ut.ac.ir​

 

 

 

 

​​