نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار تخصصی « تاریخ اورارتور به نقل از شاهان اورارتویی»

وبینار تخصصی « تاریخ اورارتور به نقل از شاهان اورارتویی»


وبینار تخصصی « تاریخ اورارتور به نقل از شاهان اورارتویی»

۱۹/۰۲/۱۴۰۰‌

 

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌کند‌:

تاریخ اورارتوها به نقل از شاهان اورارتویی

سخنران: دکتر مریم دارا عضو هیآت علمی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

دبیر نشست: صبا مدهنی

زمان: دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

پخش از صفحه اینستاگرام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

literature.ut@