نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار خردگرایی ایرانی در برابر سنت گرایی عربی در اوایل دوره ی خلافت عباسی

وبینار خردگرایی ایرانی در برابر سنت گرایی عربی در اوایل دوره ی خلافت عباسی


خردگرایی ایرانی در برابر سنت‌گرایی عربی در اوایل دوره‌ی خلافت عباسی

۱۸/۰۲/۱۴۰۰‌

 

 انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

 خردگرایی ایرانی در برابر سنت‌گرایی عربی در اوایل دوره‌ی خلافت عباسی

 دکتر نصرالله پورجوادی

 شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 ساعت ۱۸

 محیط برگزاری: اسکای‌روم

 لینک ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/sajaddalir/talarekamal

 لینک جلسه اندکی پیش از ساعت ۱۸ فعال خواهد شد.

 پس از رفتن به لینک جلسه، برای وارد شدن کافی است گزینه‌ی «میهمان» را انتخاب کنید.

 پس از ورود، نام و نام‌خانوادگی خود را وارد کنید.

 

https://t.me/AnjomaneElmi