نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار علمی « جایگاه نظریه در عمل ترجمه »

وبینار علمی « جایگاه نظریه در عمل ترجمه »


وبینار علمی « جایگاه نظریه در عمل ترجمه »

۲۱/۱۰/۹۹

 

انجمن علمی دانشجویان زبان و ادبیات عرب برگزار می‌کند: