نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار مشترک یک روزه گروه فرهنگ و زبانهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با دانشگاه ساپینزای رم و انجمن ایرانشناسی

وبینار مشترک یک روزه گروه فرهنگ و زبانهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با دانشگاه ساپینزای رم و انجمن ایرانشناسی


وبینار مشترک یک روزه گروه فرهنگ و زبانها با دانشگاه ساپینزای رم و انجمن ایرانشناسی

۱۶/۳/۹۹‌‌

 

 

سخنرانی‌ها در باره زبان و فرهنگ ایرانی می‌باشد.