نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران

پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران


پذیرش نظریه دکتر محمد رضا ریخته گران

۹۸/‏۲/‏۷

 

طرح نامه آقای دکتر محمدر ضا ریخته گران عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان " کسوف نیمروزی، گفتاری در مبانی حکمی غرب" پس از برگزاری‌های اجلاسیه های متعدد و نقادی و ارزیابی اساتید و علاقمندان این حوزه از طرف شورای داوری با درجه خوب و نمره ۳/‏۸۱‬ به عنوان نظریه پذیرفته و حائز مرتبه " کرسی موفق" گردید. این دانشکده ضمن تبریک به جامعه علمی کشور، توفیق و موفقیت‌های روزافزون جناب آقای دکتر ریخته گران را آرزومند است.