نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسش و پاسخ درباره ویرایش و نگارش زبان فارسی

پرسش و پاسخ درباره ویرایش و نگارش زبان فارسی


پرسش و پاسخ درباره ویرایش و نگارش زبان فارسی

24/08/94

 


گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :

پرسش و پاسخ درباره ویرایش و نگارش زبان فارسی

به کوشش گروه زبان و ادبیات فارسی جلسه پرسش و پاسخ درباره ویرایش و نگارش زبان فارسی ، با حضور آقای احمد سمیعی گیلانی ، بیست و چهارم آبانماه از ساعت 10 الی 12 در تالار دکتر شهیدی دانشکده ادبیات برگزار میشود .