نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی

چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی


چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان

1392/08/18

 
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان
 
به کوشش دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات نشست تخصصی را تحت عنوان « چشم انداز باستان شناسی دوره نوسنگی در آذربایجان » با حضور دکتر باربارا هلوینگ ،  اساتید  دانشجویان و علاقمندان این حوزه در هجدهم مهر ماه از ساعت 16 - 14 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .