نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین همایش بین المللی خلیج فارس-فارسی

چهارمین همایش بین المللی خلیج فارس-فارسی


 

چهارمین همایش بین المللی دوسالانه خلیج فارس

تاریخ، تمدن و فرهنگ

10و 11 مهر 1395

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران

 

خلیجفارس و نواحی پسکرانهای آن در طول تاریخ، نقش عمدهای در تحولات فرهنگی و تمدنی منطقه و جهان ایفا نموده است. تمدنهای درخشان بینالنهرین، ایران قدیم و اسلام در نواحی مجاور این آبراه شکل گرفتهاند که طی دوران اوج و عظمت خود دستاوردهای تمدنی و فرهنگی عمدهای را به جهان عرضه کردهاند. موقعیت ویژه جغرافیایی خلیجفارس موجب شده تا این منطقه به یکی از مراکز اصلی تبادلات اقتصادی و مراودات اجتماعی بین نواحی شرق آفریقا، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا تبدیل شده و همواره در مسأله رقابت بین قدرتهای بزرگ منطقهای و جهان دارای جایگاه ویژهای بوده است. حضور مستمر و کشمکش برانگیز قدرتهای استعماری در خلیجفارس یکی از نمودهای بارز اهمیت آن در مناسبات بینالمللی است. با اکتشاف نفت در نواحی پس کرانهای و فلات قاره خلیجفارس این منطقه مرکز عمده تولید و صادرات نفت خاورمیانه گردید و بر اهمیت اقتصادی سیاسی آن افزوده شد.

با همهی اهمیتی که این منطقه در اقتصاد و مناسبات فرهنگی – سیاسی جهان داشته است، تاریخ تحولات سیاسی و کیفیت تعامل بین فرهنگها و میزان تأثیرگذاری آن تاکنون به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. گروه تاریخ دانشگاه تهران پس از ایجاد گرایش کارشناسی ارشد مطالعات خلیجفارس، در صدد برآمد تا زمینهای برای تعمیق پژوهشهای تاریخی حوزه خلیجفارس فراهم آورد. برای تحقق این قصد، شورای گروه تاریخ برگزاری منظم همایشهای دوسالانه پژوهشهای تاریخی خلیجفارس را به تصویت رساند.

نخستین همایش دو سالانه «خلیجفارس تمدن و فرهنگ» با حضور اندیشمندان و محققان داخلی طی روزهای 11 و 12 اردیبهشتماه سال 1386 برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفت.

دومین همایش دوسالانه خلیجفارس با گرایش تاریخ، تمدن و فرهنگ نیز با هدف بررسی جنبههای گوناگون تحولات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی این منطقه از منظر تاریخی طراحی و برنامهریزی شد، و طی روز های 24 تا 27 آبان سال 1388 و با حضور میهمانان داخلی و خارجی در تهران و بندرعباس برگزار شد.

سومین همایش نیز با گرایش تمدن و فرهنگ در اردیبهشتماه 1391 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور محققان و دانشگاهیان داخلی و خارجی برگزار گردید.

  چهارمین همایش دوسالانه بینالمللی خلیجفارس روزهای 10 و 11 مهر ماه 1395 در دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید.

 

• محورهای اصلی همایش:

1- تبادلات تجاری حوزه اقیانوس هند و خلیجفارس

2- مسأله مهاجرت اقوام در خلیجفارس

3- حضور قدرتهای بزرگ در خلیجفارس

4- یافتههای باستانشناسی در خلیجفارس

5- جایگاه خلیجفارس در مناسبات فرهنگی و تجاری کشورهای منطقه

6- منابع و مراجع مطالعاتی و کتابشناسی تاریخ؛ تمدن و فرهنگ خلیجفارس

7- زبانها و گویشهای محلی در خلیجفارس

8- جابجایی کانونهای تجاری در خلیجفارس

9- ویژگیهای بومی مردمشناسی خلیجفارس

10- قدرتهای محلی و منطقهای خلیجفارس

11- نفت، قدرت و سیاست در خلیجفارس

12- ریختشناسی زندگی بنادر

13- بومیان و فرنگیان: تضاد و تعامل

14- بازارهای بومی

15- دریانوردی: سنن، شیوهها و فنون

16- فرهنگ، باورها و تحول عادات

17- تاریخ شفاهی خلیجفارس

18- اهمیت اشعار حماسی در جنوب

19- جغرافیای تاریخی خلیجفارس

20- جایگاه ایران در تحولات فرهنگی خلیجفارس

 

• تقویم همایش:

برگزاری: 10و 11 مهر ماه 1395، 1 و 2 اکتبر 2016

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 24 آبان ماه 1394، 15 نوامبر 2015

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن ماه 1394، 4 فوریه 2016

 

• دبیران علمی همایش:

دکتر منصور صفت گل «دانشگاه تهران»

دکتر محمدباقر وثوقی «دانشگاه تهران»

دکتر فرجاله احمدی «دانشگاه تهران»

 
 

• دبیر اجرایی همایش:

دکتر فرجاله احمدی «دانشگاه تهران»

 

• اعضای کمیته علمی همایش:

دکتر غلامحسین کریمی دوستان «ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی»

دکتر حسن کریمیان «معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران»

دکتر جیمز اونلی «دانشگاه اگزتر انگلستان»

دکتر ادریس بستان  «دانشگاه استانبول»

دکتر مصطفی بوداک «رئیس آرشیو نخست وزیری ترکیه»

دکتر رسول جعفریان «دانشگاه تهران»

دکتر حسن حضرتی «دانشگاه تهران»

دکتر عبدالرسول خیراندیش «دانشگاه شیراز»

دکتر وانگ ای دان «دانشگاه پکن چین»

دکتر جورجیو روتا «مؤسسه ایرانشناسی اتریش»

دکتر روزبه زرین کوب «دانشگاه تهران»

دکتر حسن زندیه  «دانشگاه تهران»

دکتر سعید بن محمد بن سعید الغیلانی «دانشگاه سلطان قابوس عمان»

دکتر محمدباقر قالیباف «دانشگاه تهران»

دکتر بهادر قیم «دانشگاه شهید چمران اهواز»

دکتر خوزه کاتیاس«دانشگاه آلکانته اسپانیا»

دکتر رالف کاوتس «دانشگاه بن آلمان»

دکتر رابرت گلیو «دانشگاه اگزتر انگلستان»

دکتر رودی متی «دانشگاه دلویر آمریکا»

دکتر شهناز نجمآبادی «دانشگاه فرانکفورت آلمان»

دکتر نورالدین نعمتی «دانشگاه تهران»

دکتر ماساشی هانادا «دانشگاه توکیو ژاپن»

دکتر ادمند هرزیگ «دانشگاه آکسفورد انگلستان»

 

• زبان همایش:

فارسی - عربی – انگلیسی

حجم مقالات (شامل چکیده فارسی، متن مقاله، پی نویس ها و چکیده انگلیسی) از 15 تا 20 صفحه A4 باشد.

چکیده فارسی و چکیده انگلیسی هریک حداکثر 200 کلمه همراه با واژه های کلیدی

متن مقاله شامل دیباچه، بحث و بررسی مساله اصلی، نتیجه و پی نوشت ها.

 

• دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ

شماره تلفن: 66495380 و 61112579

فکس: 66971170 و 66957136

صندوق پستی: 6158- 141155

پست الکترونیک:    persiangulf@ut.ac.ir