نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای


کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

28/11/1393

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی  دو روزه ای را تحت عنوان ( آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای ) با حضور دکتر سعید عدالت نژاد بیست و نهم بهمن ماه و ششم اسفند ماه از ساعت 30 : 17  - 15 در کتابخانه مدرس رضوی دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .