نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

12/11/1393

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی  دو روزه ای را تحت عنوان ( کارگاه آموزشی اسناد دهی و سازمان دهی منابع) سیزدهم و بیستم اسفند ماه از ساعت 18 - 15 در کتابخانه مدرس رضوی دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .