نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای


کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

12/11/1393

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی  دو روزه ای را تحت عنوان ( کارگاه آموزشی اسناد دهی و سازمان دهی منابع) سیزدهم و بیستم اسفند ماه از ساعت 18 - 15 در کتابخانه مدرس رضوی دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .