نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی


کارگاه آموزشی بین المللی

1391/03/20

 

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در تابستان 1391 برگزار می کند:
کارگاه آموزشی بین المللی 
 
1- " شیوه‌های متن‌خوانی به فارسی باستان ، اوستا و پهلوی"  ( 2 هفته) به زبان انگلیسی
موضوعات :
- متن‌خوانی به ا وستایی             
- متن‌خوانی به فارسی باستان   
- متن‌خوانی به پهلوی            
هزینه ثبت نام : برای هر دوره 300 یورو
هزینه های مسافرت و اسکان بعهده متقاضی است .
شروع دوره : 1/6/1391 ( 22 آگوست 2012) 
2-  " زبان و ادبیات فارسی در دو دوره مقدماتی و پیشرفته "    (3 هفته ) به زبان فارسی
      موضوعات :
- نگارش ، دستور ، مکالمه
- خواندن متون ساده – ایران شناسی
- آشنایی با مشاهیر ایران 
- آشنایی با ادبیات کلاسیک نثر (1) و (2)
- آشنایی با ادبیات کلاسیک نظم (1) و (2)
- خوشنویسی
- آشنایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
- آشنایی با ادبیات معاصضر ایران (1) و (2)
- مرجع شناسی
 هزینه ثبت نام : برای هر دوره 2,300 یورو
هزینه های مسافرت و اسکان بعهده متقاضی است .
شروع دوره : 1/6/1391 ( 22 آگوست 2012) 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس الکترونیکی ialit@ut.ac.ir یا rezadien@ut.ac.ir مکاتبه فرمایید.