نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه تخصصی آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای


کارگاه تخصصی آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

93/11/14

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی را تحت عنوان ( آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای ) با حضور دکتر سعید عدالت نژاد چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه از ساعت 18 - 15 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .