نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه تخصصی آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

93/11/14

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی را تحت عنوان ( آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای ) با حضور دکتر سعید عدالت نژاد چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه از ساعت 18 - 15 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .