نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی


کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی

94/07/18

 

"کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی "  در روز دوشنبه 20/07/94 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.