نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی


کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

6/8/96

 

انجمن علمی دانشجویان ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار کرد:
 
کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی
 
کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی با همکاری گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و مرکز فرهنگی سپهر اندیشه اول آبان ماه برگزار شد. دکتر سالومه غلامی استاد برجسته زبان شناسی دانشگاه گوته آلمان، ضمن بررسی و نقد پرسشنامه‌های موجود در زمینه گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی به ارائه راهکارهای جدید علمی در این زمینه پرداخت و از مراحل پایانی طرح پرسشنامه علمی در این حوزه خبر داد که به زودی دراختیار دانشجویان و علاقمندان گویش پژوه قرار خواهد گرفت.