نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی


کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی

28/06/95

 

کارگاه فعل مرکب در زبان‌های ایرانی در روزهای بیستم و بیست‌ویکم شهریورماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. هدف از برپایی این کارگاه بررسی آخرین دیدگاه‌ها درباره ساخت صرفی، ساخت رویدادی و رفتارهای نحوی محمول‌های مرکب در زبان‌های ایرانی بود. در این کارگاه ده مقاله توسط سخنرانانی از دانشگاه‌های داخلی و خارجی ارائه شد که در آنها پژوهشگران دیدگاه‌های خود را با دیگر دانشجویان و اساتید زبانشناسی به اشتراک گذاشتند. میزگرد و جلسه پرسش‌وپاسخی با حضور دکتر سیمین کریمی از دانشگاه آریزونا، دکتر محمد دبیرمقدم از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان از دانشگاه تهران پایان‌بخش این کارگاه دوروزه بود.