نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مهارتهای زندگی

کارگاه مهارتهای زندگی


گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی ۱و۲

۱۲/۶/۹۹

 

با توجه به اینکه گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی برای همه دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است، از دانشجویان تقاضا می‌شود تا در سامانه جامع آموزش در بازه زمانی انتخاب واحد این کارگاه را انتخاب نمایند.

مراحل و نحوه شرکت در این دوره‌ها به روش زیر می‌باشد.

با استفاده از احراز هویت دانشگاه وارد سایت http://net.ut.ac.ir شده، سپس به لینک: https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=137

مراجعه کرده و با استفاده از کلید ثبت نام ۱۹۲۰ در این کارگاه ثبت نام نمایند.