نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه-تماس

کتابخانه-تماس


شماره تماس بخشهای مختلف کتابخانه‌ :

 

امانت (بازگشت- تمدید- جریمه- تسویه حساب) 

۶۱۱۱۳۶۸۳-۶۱۱۱۲۵۶۹-۶۱۱۱۲۵۹۰

اطلاع رسانی- مجموعه سازی

۶۱۱۱۳۶۸۳-۶۱۱۱۲۵۶۹-۶۱۱۱۲۵۹۰

مرجع - پایان نامه

۶۱۱۱۳۰۸۳

نشریات​

۶۱۱۱۳۳۶۳

سازماندهی

۶۱۱۱۲۵۷۲-۶۱۱۱۳۶۸۴

دورنگار کتابخانه

۶۶۴۰۷۴۲۱

 

 

پست الکترونیکی: litlib@ut.ac.ir

 

ایمیل‌های پاسخگو:
منابع کتابخانه، کتب خریداری شده، جستجوی منابع، تسویه حساب و تمدید:

litlibbooks@gmail.com

اطلاعات عضویت و امانت، تمدید، جریمه‌ها و تسویه حساب:

litlibloan@gmail.com

نشریات کتابخانه، جستجوی مقالات و بانک‌های اطلاعاتی:

litlibjournals@gmail.com

جستجوی پایان نامه‌ها، شرایط تنظیم و تحویل پایان نامه:

litlibthesis@gmail.com

 

 

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه