نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه-قوانین امانت

کتابخانه-قوانین امانت


قوانین امانت و دیرکرد
فصل دوم: عضویت
ماده ۳- اعضا
گروه‌های زیر می‌توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:
۱- اعضای هیات علمی، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، کارکنان دانشگاه تهران (رسمی یا پیمانی) و افراد بازنشسته دانشگاه تهران.
تبصره ۱- اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران فقط می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
تبصره ۲- عضویت استادان پاره وقت، حق التدریس، مدعو، دانشجویان مهمان، اعضای هیات علمی و کارکنانی که به صورت‌های دیگر با دانشکده‌ها همکاری دارند با معرفی نامه رئیس واحد و یا معاونت آموزشی دانشکده مربوط پذیرفته می‌شوند.
۲- افرادی که عضو قراردادهای همکاری با هری یک از کتابخانه های دانشگاه باشند.
۳- افراد مشمول پیوست ۱ این آیین نامه
تبصره ۳- بجز مشمولین بند ۱ سایر افراد صرفاً عضو کتابخانه مورد قرارداد می‌باشند.
تبصره ۴- مراجعه به کتابخانه مربوط جهت تعیین بارکد کارت و مطالعه آیین نامه برای افراد الزامی است.
تبصره ۵- در مواردی که کارت معتبر (کارت دانشجویی) موجود نباشد، معرفی نامه عکس دار الزامی است.
تبصره ۶- ارائه کد ملی در تمامی موارد الزامی است.
 
ماده ۴- شرایط عضویت
۱- ارائه کارت شناسائی معتبر (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، پاسپورت) و کارت و یا معرفی نامه عکس دار بر حسب مورد
۲- تکمیل فرم درخواست عضویت
۳- ارائه ۲ قطعه عکس
 
ماده ۵- مدت عضویت
۱- مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می‌باشد.
۲- عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگی هر سال پس از تسویه حساب تمدید خواهد شد.
۳- عضویت استادان پاره وقت و حق التدریس حداکثر تا پایان یک نیمسال تحصیلی است.
۴- عضویت آزاد، شامل دانشجویان کارشناسی ارشد، طلاب حزوه علمیه حداکثر ۳ ماه، دکتری و محققین ۱ سال.
قصل سوم: امانت کتاب
 
ماده ۶- امانت گیرندگان
۱- حق امانت گرفتن کتاب از کتابخانه های دانشگاه مختص افراد موضوع ماده ۳ بند ۱ است.
تبصره ۱- کتابخانه مرکزی موظف به ارائه خدمت به متقاضیان سایر دانشگاه‌ها، اعضای آزاد، دانشجویان دکتری و بالاتر با ضوابط تعیین شده از سوی کتابخانه مرکزی می‌باشد.
۲- دانشجویان می‌توانند تنها با ارائه کارت بارکددار کتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده کنند.
۳- متقاضی می‌تواند بعد از وارد شدن بارکد کارت و دادن برگه خروج که مشخصات کتاب مورد امانت بر روی آن نوشته شده است کتاب را با توجه به مهلت تعیین شده از کتابخانه خارج کند.
۴- بخش امانت مجاز است در صورتی که متقاضیان کتابی افزایش یابد از امانت دادن یکی از نسخ کتاب خودداری نماید.
۵- کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه‌های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص این موارد براساس درخواست گروه‌های آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه است.
۶- امانت گیرندگان می‌توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب مدت زمان امانت کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر پیش درخواست نشده باشد به صورت حضوری یا تلفنی تمدید نمایند.
 
ماده ۷- پیش درخواست
۱- در صورتی که کتاب مورد درخواست متقاضی در امانت باشد، متقاضی می‌تواند پیش درخواست خود را به میز امانت اعلام کند تا نسبت به ذخیره کتاب اقدام شود.
۲- متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش درخواست کتاب، به کتابخانه مراجعه کند.
۳- در صورت عدم مراجعه متقاضی کتابخانه موظف است کتاب درخواست شده را تا ۲۴ ساعت پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی نگهداری نماید.
۴- در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده در بند ۳ کتابخانه می‌تواند کتاب ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد.
 
ماده ۸- تعداد منابع و مدت زمان امانت

افراد

کتابخانه مرکزی

کتابخانه

دانشکده / موسسه

بین کتابخانه ای

تعداد کل منابع

مدت امانت (هفته)

امانت در محل کتابخانه یا موسسه

اعضای هیأت

علمی

۳

۷

۳

۱۳

۴

۶

دانشجویان

دکتری

۳

۶

۲

۱۱

۴

۶

دانشجویان

کارشناسی ارشد

۲

۵

۲

۹

۳

۵

دانشجویان

کارشناسی

۲

۴

۲

۸

۲

۴

کارکنان دانشگاه

تهران (رسمی، پیمانی و قراردادی)

۳

۳

۲

۸

۲

۳

سایر اعضا

(طبق توافق صورت گرفته در قراردادهای منعقده)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تبصره ۱- کتابخانه مستقل کوی دانشگاه صرفاً به دانشجویانی که مجوز ورود به کوی دانشگاه را دارند سرویس دهی می‌نماید و از جدول بالا مستثنی بوده و ظرفیت امانت کتاب آن ۲ نسخه است.
تبصره ۲- دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته (نظیر رشته بیوتکنولوژی)، در چهار سال اول معادل دانشجویان کارشناسی و طی سال پنجم و بالاتر معادل دانشجویان کارشناسی ارشد به شمار می آیند.
تبصره ۳- کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته در انتهای هر سال موظف به تسویه حساب با کتابخانه های محل مراجعه می‌باشند.
 
ماده ۹- امانت محدود
آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می‌شوند و متفاضی بیش از ۵ نفر داشته باشند، در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به خص امانت محدود منتقل می‌گردد. منابع درخواستی در این بخش حداکثر برای ۴۸ ساعت در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود.
تبصره ۱- تمدید مدت زمان امانت، در صورت عدم وجود متقاضی دیگر، برای ۴۸ ساعت دیگر امکان پذیر است.
تبصره ۲- کتابخانه مرکزی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
 
ماده ۱۰- جریمه دیرکرد بازگشت کتاب
۱- امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.
۲- چنانچه کتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانیده نشود، برای هر روز تاخیر مبلغ ۲,۰۰۰ ریال جریمه دیرکرد (تا ۵ روز، بدون احتساب تعطیلات) و پس از آن به ازای هر روز تاخیر ۳,۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌شود که با ارائه رسید اخذ خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود. در صورتی که کارکنان یا اعضای هیات علمی از پرداخت جریمه دیرکرد تعیین شده خودداری نمایند. مراتب به اطلاع معاون اداری و مالی دانشکده یا واحد ذیربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان کسر شود. با توجه به شرایط زمانی هر سال یکبار توسط شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران در این مبالغ تجدید نظر خواهد شد.
۳- در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده‌اند به اداره آموزش دانشکده ذیربط اعلام می‌گردد تا از ثبت نام آنان خودداری شود. همچنین امانت گیرندگان علاوه بر جریمه دیرکرد به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تکرار تصمیم گیری به عهده شورای کتابخانه خواهد بود و مراتب به اطلاع سایر کتابخانه های دانشگاه خواهد رسید.
۴- رسیدگی به موارد خاص جریمه به عهده شورای هر کتابخانه است.
 
ماده ۱۱- جبران خسارت وارد شده به کتاب
۱- مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.
۲- امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه ای در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع (به صورت پاره کردن، خط زدن، جدا کردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری، صوتی و نرم افزارهای رایانه‌ای) ملزم به جبران خسارت براساس نظر مسئول کتابخانه می‌باشند.
۳- چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد امانت گیرنده مکلف است از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی) آن را به کتابخانه تحویل نموده و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد با تشخیص مسئول کتابخانه مبلغی را نیز به عنوان ما به التفاوت قیمت نسخه اصلی و کپی بپردازد. در نهایت چنانچه تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد بهای کتاب تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می‌شود. هزینه‌های مربوط به فهرست نویسی، آماده سازی و غیره نیز بر حسب نظر کتابخانه از وی دریافت می‌گردد.
۴- در صورتی که عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم منابع کتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کند، مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و کارت عضویت وی نیز باطل می‌گردد. در موارد ضروری علاوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد.
 
 
فصل چهارم: استفاده در محل منابع
ماده ۱۲- استفاده کنندگان در محل
۱- اعضای کتابخانه موضوع ماده ۱ این آیین نامه می‌توانند به استفاده از منابع مورد نظر خود در محل کتابخانه بپردازند.
تبصره ۱- افراد موضوع بند ۳ ماده ۳ تنها در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد مجاز به استفاده از منابع در محل می‌باشند.
تبصره ۲- استفاده از منابع برای کلیه مراجعان در محل کتابخانه منوط به ارائه کارت شناسائی معتبر است.
۲- استفاده کنندگان در محل، مجاز به خارج کردن منابع از کتابخانه نیستند. در صورت خروج منابع از کتابخانه کارت عضویت فرد باطل و مراتب نیز در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد.
۳- در صورتی که فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نماید (پاره شدن جلد یا صفحه‌ها، علامت گذاری و لک شدن کتاب و غیره) به هر صورت و یا با هر وسیله موظف است طبق نظر کارشناس کتابخانه جبران خسارت نماید.