نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات فارسی-دروس دکترا

گروه ادبیات فارسی-دروس دکترا


 

دروس مقطع دکترا

 

دروس تخصصی :​

 

 

تحقیق در متون فارسی ( نثر )

 

تحقیق در متون فارسی ( نظم )

 

متون  عربی نظم و نثر ۱

 

متون  عربی نظم و نثر ۲

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی ۱

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی ۲

 

 

 دروس اصلی :​

 

 

تحقیق در متون تفسیری  عربی

 

بلاغت و فنون ادب

 

تحقیق در مکتبهای ادبی جهان

 

رساله دکترا

 

 

 دروس اختیاری:​

 

 

تحقیق در سیر فرهنگ و تمدن اسلامی

 

بررسی کلام اسلامی

 

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

 

تحقیق در ادبیات غنایی

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران ۱

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران ۲

 

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی