نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه ادبیات فارسی-هیات علمی

گروه ادبیات فارسی-هیات علمی


 

 

مدیر گروه​ : آقای دکتر روح الله هادی

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

رتبه علمی

 

شهرام آزادیان

استادیار

احمد احمدی

استادیار

منوچهر اکبری

استاد

علیرضا امامی

استادیار

علی اصغر باباسالار

استادیار

جواد بشری

استادیار

محمدرضا ترکی

دانشیار

علیرضا حاجیان نژاد دانشیار

حمیرا زمردی

استاد

عبدالرضا سیف استاد
محمدرضا شفیعی کدکنی

استاد

حمیدرضا عظیمی

استادیار

مهدی علیایی مقدم

استادیار

وحید عیدگاه طرقبهی استادیار
محمود فضیلت استاد
میترا گلچین

دانشیار

امید مجد

دانشیار

سید محمد منصور

دانشیار

علی محمد موذنی استاد
مصطفی موسوی راد دانشیار
محمد افشین وفایی

استادیار

روح الله هادی

دانشیار