نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه باستانشناسی-دروس کارشناسی ارشد

گروه باستانشناسی-دروس کارشناسی ارشد


 

دروس مقطع کارشناسی ارشد (۴۱ واحد)​

 


باستان شناسی هخامنشی(اجباری)

باستان شناسی ما قبل تاریخ بین النهرین(اجباری)

بررسی سیر تحول خطوط و کتیبه های اسلامی(اختیاری)

باستان شناسی و هنر صدر اسلام(اجباری)

بررسی فرهنگ و هنر مشرق زمین(اختیاری)

روش کاوش(اختیاری)

موزه داری (اختیاری)

باستان شناسی اشکانی(اجباری)

باستان شناسی ساسانی(اجباری)

باستان شناسی و هنر اسلامی از قرن ۵ تا ۹(اجباری)

باستان شناسی و هنر اسلامی از قرن ۱۰ تا عصر حاضر(اجباری)

هنرهای کاربردی(اجباری)

باستان شناسی ماد(اجباری)

باستان شناسی یونان و روم(اختیاری)

باستان شناسی آسیای صغیر(اجباری)

باستان شناسی پیش از تاریخ ایران(اجباری)

باستان شناسی ایلام(اختیاری)

روش تحقیق(اختیاری)

رساله و پایان نامه(اجباری)

 

 از دروس فوق دانشجویان کارشناسی ارشد باید با رساله ۳۲ واحد انتخاب نمایند.

 توضیح: ‌ دانشجویان از بین دروس ردیف ۱۰ و ۱۱ که به عنوان دروس اجباری می باشند ؛ می توانند یکی را انتخاب نمایند.