نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه باستانشناسی-هیات علمی

گروه باستانشناسی-هیات علمی


 

مدیر گروه : آقای دکتر حسن کریمیان

 

اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی

رتبه علمی

نصیر اسکندری دامنه

استادیار

محمد اسمعیل اسمعیلی جلودار

استادیار

مژگان جایز

استادیار

مژگان خان مرادی

استادیار

مصطفی ده پهلوان

استادیار

شاهرخ رزمجو 

استادیار

حسن فاضلی نشلی

استاد

حسن کریمیان دانشیار

هایده لاله

استادیار

میثم لباف خانیکی استادیار
حکمت اله ملاصالحی

استاد

مجید منتظر ظهوری استادیار
کمال الدین نیکنامی

استاد

رحیم ولایتی استادیار