نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه باستانشناسی-هیات علمی

 

مدیر گروه : آقای دکتر کمال الدین نیکنامی

 

اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی

رتبه علمی

محمد اسمعیل اسمعیلی جلودار

استادیار

مژکان خان مرادی

استادیار

مصطفی ده پهلوان

استادیار

شاهرخ رزمجو 

استادیار

حسن فاضلی نشلی

استاد

حسن کریمیان دانشیار

هایده لاله

استادیار

میثم لباف خانیکی استادیار
حکمت اله ملاصالحی

استاد

مجید منتظر ظهوری استادیار
کمال الدین نیکنامی

استاد

رحیم ولایتی استادیار