نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه تاریخ- هیات علمی

گروه تاریخ- هیات علمی


 

مدیر گروه:  آقای دکتر روزبه زرین کوب

 

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

رتبه علمی

فرج الله احمدی

دانشیار

رسول جعفریان

استاد

زهرا حاتمی استادیار
حسن حضرتی

دانشیار

داریوش رحمانیان کوشککی

دانشیار

گودرز رشتیانی استادیار
روزبه زرین کوب استادیار

حسن زندیه

استادیار

محیا شعیبی عمرانی استادیار
منصور صفت گل استاد
خدیجه عالمی

استادیار

کلثوم غضنفری

استادیار

یاسر قزوینی حائری استادیار
علی کالیراد استادیار
حمید کرمی پور

استادیار

نورالدین نعمتی

دانشیار

محمدباقر وثوقی

استاد

شهرام یوسفی فر استاد