نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه زبانشناسی-معرفی

گروه زبانشناسی-معرفیگروه زبانشناسی همگانی​ فعالیت خود را از سال ۱۳۴۳ تحت عنوان گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ‌های باستانی شروع کرد و از آغاز سال تحصیلی ۷۱-۱۳۷۰ گروه زبانشناسی همگانی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد. این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زبانشناسی دانشجو می‌پذیرد. اعضای هیئت علمی ۶ نفره این گروه را ۴ استاد و ۲ استادیار تشکیل می‌دهند.

 

معرفی رشته:​

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب‌ها و قواعد حاکم بر آن می‌پردازند. در این رشته زبان از جنبه‌های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و آموزشی، روانشناختی، زیستی و دیگر زمینه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. دانش آموختگان این رشته می‌توانند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر سازمانها در زمینه‌های زیر خدمت کنند:

 آموزشی: موزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان (روانشناسی زبان در امر تدریس و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری، آسیب شناسی زبان، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و روانشناسی زبان می‌باشد.)

 پژوهشی: همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ نویسی، بررسی گویشها، ترجمه، ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی

 مشاوره‌ای: مشاوره در امور تربیتی، توانبخشی، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی و حفظ میراث فرهنگی

این گروه همچنین کتابخانه تخصصی کوچکی با حدود ۵۰۰ جلد کتاب دراختیار دارد.