نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فلسفه-دروس کارشناسی ارشد

گروه فلسفه-دروس کارشناسی ارشد


 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

  تعداد کل واحدهای درسی :

 


دروس الزامی غربی

۱۸ واحد

دروس الزامی اسلامی

۶ واحد

دروس اختیاری

۲ واحد

پایان نامه

۶ واحد

 

 

  ارزش هر واحد درسی دوره کارشناسی ارشد ۲ واحد است.

دروس اختیاری :

 


فلسفه های تحلیلی و زبانی

فلسفه های حیات ( بخصوص برگسون )

تفکر در شرق آسیا ( چین و هند )

عرفان نظری

فلسفه تطبیقی

منطق قدیم

کلام اسلامی

زبان یونانی

زبان لاتین

فلسفه اخلاق

فلسفه تاریخ

فلسفه هنر

فلسفه سیاست و حقوق

فلسفه علم

سمینار

تفسیر متون فلسفی

متون حکمت اسلامی ( مشاء و اشراق )

متون حکمت اسلامی ( کلام و عرفان )

فلسفه پیش از سقراط (دوره های پیش از سقراط و سقراطی)

فلسفه افلوطین

فلسفه قرون وسطی

فلسفه اسپینوزا

فلسفه لایبنیتس

فلسفه تجربی زبان انگلیسی

 

 

دروس الزامی غرب :

 

تفسیر متون فلسفی

فلسفه افلاطون

فلسفه ارسطو

فلسفه دکارت

فلسفه کانت (1)

فلسفه کانت (2)

فلسفه هگل

فلسفه های اگزیستانس

فلسفه های معاصر

 

دروس الزامی اسلامی : 

 


فلسفه مشاء

حکمت اشراق

حکمت متعالیه ( ملاصدرا)