نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه فلسفه-هیات علمی

گروه فلسفه-هیات علمی


 

مدیر گروه : آقای دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

 

 

 اعضای هیات علمی گروه فلسفه

رتبه علمی

تخصص استادان در هر گرایش

علی اردشیر لاریجانی

استادیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید

محمدرضا حسینی بهشتی

دانشیار

فلسفه یونانی و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
محمود خاتمی

استاد

فلسفه معاصر-فلسفه عصر جدید
موسی دیباج

دانشیار

 
محمدرضا ریخته گران

دانشیار

فلسفه عصر جدیدفلسفه معاصر
احمد رجبی استادیار  
مصطفی زالی استادیار  
محمد تقی طباطبایی استادیار  
سید حمید طالب زاده

استاد

فلسفه عصر جدید - فلسفه معاصر-فلسفه اسلامی
حسین غفاری دانشیار فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی-فلسفه عصر جدید
مهدی قوام صفری

دانشیار

فلسفه اسلامی-فلسفه یونان و قرون وسطی
سعیده کوکب

استادیار

 
حسین مصباحیان استادیار