نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش مصور از مراسم ترحیم هفتمین روز درگذشت استاد دکتر یداله ثمره

گزارش مصور از مراسم ترحیم هفتمین روز درگذشت استاد دکتر یداله ثمره


گزارش مصور از مراسم ترحیم هفتمین روز درگذشت استاد دکتر یداله ثمره

14/12/97