نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا

گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا


گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا

3/2/96

 

گزارش مصور از مراسم تشییع پیکر استاد فقید مرحوم دکتر اسماعیل حاکمی والا
 
استاد ممتاز و چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی