نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام

گزارش کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام


گزارش کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام

12/10/97

 

اولین کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام با محویت «سکه های پیشاساسانی» " سه شنبه ۱۰ دی ماه ۹۷ با حضور علاقمندان این حوزه و سخنرانی آقای امین امینی کارشناس و پژوهشگر سکه‌های تاریخی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این کارگاه درخصوص چگونگی ابداع پول اولیه و سیر تحول سکه در ایران، از آغاز تا پیش از دوره ساسانیان بحث و گفت و گو شد. با توجه به استقبال شرکت کنندگان مقرر شد سلسله کارگاه‌های تخصصی با بررسی سیر تحولات در دوره ساسانی، در آینده‌ای نزدیک به کوشش گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شود.