نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام

گزارش کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام

12/10/97

 

اولین کارگاه سکه شناسی ایران پیش از اسلام با محویت «سکه های پیشاساسانی» " سه شنبه ۱۰ دی ماه ۹۷ با حضور علاقمندان این حوزه و سخنرانی آقای امین امینی کارشناس و پژوهشگر سکه‌های تاریخی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این کارگاه درخصوص چگونگی ابداع پول اولیه و سیر تحول سکه در ایران، از آغاز تا پیش از دوره ساسانیان بحث و گفت و گو شد. با توجه به استقبال شرکت کنندگان مقرر شد سلسله کارگاه‌های تخصصی با بررسی سیر تحولات در دوره ساسانی، در آینده‌ای نزدیک به کوشش گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شود.