نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه الکترونیکی

گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه الکترونیکی


گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱

۷/۲/۹۹

 

در راستای سیاست‌های دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری، دانشجویان می‌توانند گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه را با امضا و مهر الکترونیک اداره کل خدمات آموزشی پس از صدور، از ایمیل خود دریافت کنند. متقاضی می‌تواند پس از ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه نماید (با توجه به تعبیه آرم دانشگاه در گواهی مذکور به هنگام پرینت از کاغذ سفید A4 استفاده شود).