نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گورستان نو یافته عصر آهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد

گورستان نو یافته عصر آهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد


گورستان نو یافته عصر آهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد

۱۷/۴/۹۹‌‌

 

محوطه قره‌تپه سگزآباد یکی از سه محوطه مهم دشت قزوین است که توسط گروه باستان شناسی دانشگاه تهران مورد کاوش قرارگرفته و براساس آخرین یافته‌ها، استقرار در آن تاریخی بین ۲۲۰۰ پ.م –۵۰۰ پ.م را در برمی‌گیرد.

در سال ۱۳۹۵، با اجرای پروژه تعیین عرصه و حریم قره تپه سگزآباد، شواهدی از یک گورستان وسیع پیرامون این محوطه به دست آمد. این گورستان به عصرآهن II و III (1100-550 پ.م) تعلق دارد. تدفین‌های این گورستان، در گورهای چهارچینه خشتی (صندوقی) انجام گرفته و اجساد به صورت جنینی، چمباتمه ای و طاق باز دفن شده‌اند. اجساد، طیفی از جنین تا کهنسال را در بر می‌گیرند. جنین‌های سقط شده و نوزادان در ظروف سفالی دفن شده‌اند. در تمامی گورها، در کنار اجساد، حیوانات مختلف (گوسفند، بز، اسب و …) دفن شده و اشیا تدفینی از قبیل ظروف، مهرهای استوانه‌ای، زیورآلات، جنگ افزارها و… قرار داده شده است. شواهد باستانی مذکور، بیانگر اعتقاد مردمان عصر آهن این منطقه، به دنیای پس از مرگ است.

از آنجا که بقایای استخوانی انسانی اهمیت بسیار بالایی در پژوهش‌های باستان شناختی دارد؛ در کاوش‌های مذکور به طور ویژه بدان پرداخته شده است. با استخراج DNA و ژنوم‌های باستانی از استخوان نیاکان، می‌توان به وابستگی‌های قومی و نژادی، مسیرهای مهاجرت‌، بیماری‌ها، رژیم غذایی و میزان تأثیرات محیطی و اقلیمی بر پیکر انسان پی برد. همچنین، از طریق بررسی و شناسایی انگل‌های کهن می‌توان انگل‌های مشترک بین انسان و حیوان و انگل‌های ناقل بیماری‌های خاص را از هم بازشناخت. با پژوهش بر بقایای جانوری کنار اجساد می‌توان به گونه‌های حیوانی و زیر شاخه‌های نژادی پی برد و حتی به احیا آنها اندیشید.

پژوهش‌های گیاه باستان شناسی منجر به کشف بقایای گیاهی از قبیل دانه‌های آلو، جو، گندم، انگور و دانه خربزه در میان ریز یافته‌های خشت‌ها و خاک‌های این گورستان شده است.

 

دریافت فیلم کاوش گورستان نو یافته عصر آهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد