نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک

یک


 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ ساعت  مکان
محمد جواد گودینی بررسی شخصیت عمربن عبدالعزیز در آینه ادبیات عربی دکترا/زبان و ادبیات عربی دکتر عزت ملا ابراهیمی

دکتر محمد علی آذرشب

دکتر غلامعباس رضایی

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر علی افضلی

دکتر حامد صدقی  (استاد دانشگاه خوارزمی)

25/1/95 15-13 تالار کمال

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

مقطع/رشته

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمدجواد گودینی

بررسی شخصیت عمربن عبدالعزیز در آینه ادبیات عربی

دکترا/زبان و ادبیات عربی

دکتر عزت ملا ابراهیمی

دکتر محمد علی آذرشب

دکتر غلامعباس رضایی

 

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر علی افضلی

دکتر حامد صدقی  (استاد دانشگاه خوارزمی)

 

25/1/95

15-13 

 

تالار کمال