نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه بغداد

‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه بغداد


‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه بغداد

25/2/98

 

‌‌‌‌‌‌‌تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه بغداد، به نمایندگی دکتر غلامحسین کریمی دوستان رئیس دانشکده و دکتر صلاح فلیفل عاید جابری رئیس دانشکده ادبیات و دکتر غیدا قیس ابراهیم رئیس دانشکده زبان‌های خارجی در فروردین ۱۳۹۸ منعقد گردید. در این تفاهم نامه دو طرف ضمن ابراز علاقه به توسعه روابط بین دانشگاهی، بر برقراری ارتباط مؤثر بین دانشکده‌های در زمینه توسعه سرفصل دروس رشته زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، کارگاه‌های آموزشی، مدرسه‌های تابستانی، انجام فرصت مطالعاتی استادان و دانشجویان، چاپ مقاله در مجلات مرتبط با زبان فارسی، زبان عربی و.... تاکید کردند.