نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

active-faculty-member

active-faculty-member


 

اعضای هیات علمی گروه تاریخرتبه علمی                                                        : 


 

 

 

فرج اله احمدی                                                                              استادیار

آذر آهنچی                                                                                   دانشیار 

هادی دوست محمدی                                                                    استادیار

 

 

 

 

 

 

منصور صفت گل                                                                            استاد

محمدباقر وثوقی                                                                            استاد

داریوش رحمانیان کوشککی                                                            دانشیار

حسن حضرتی                                                                             استادیار

 

 

 

 

 

 

روزبه زرین کوب                                                                             استادیار

 

 

 

 

 

 

رسول جعفریان                                                                              دانشیار

نورالدین نعمتی                                                                             استادیار

حسن زندیه                                                                                 استادیار

   خدیجه عالمی                                                                                استادیار

 

اعضای هیات علمی گروه زبان شناسی همگانی

علی افخمی                                                                                 استاد

 

 

 

 

 

 

محمود بی جن خان                                                                       دانشیار

علی درزی                                                                                   دانشیار

غلامرضا دین محمدی                                                                     استاد

غلامحسین کریمی دوستان                                                            دانشیار

 اعضای هیات علمی گروه فلسفه

علی اردشیر لاریجانی                                                                    استادیار

غلامعلی حداد عادل                                                                       دانشیار

محمد رضا حسینی بهشتی                                                            استادیار

 

 

 

 

 

 

محمود خاتمی                                                                                استاد

 

 

 

 

 

 

محمد رضا ریخته گران                                                                     دانشیار

سیدحمید طالب زاده                                                                       دانشیار

 حسین غفاری                                                                              دانشیار

مهدی قوام صفری                                                                          دانشیار

 

سعید زیباکلام                                                                               دانشیار

سید موسی دیباج                                                                          استادیار

 

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

منوچهر اکبری                                                                                  استاد

علی اصغر باباسالار                                                                          استادیار

حمیرا زمردی                                                                                   استادیار

 

 

 

 

 

 

محمود فضیلت                                                                                 دانشیار

محمد رضا شفیعی کدکنی                                                                استاد

سید محمد منصور                                                                            استادیار

 

 

 

 

 

 

علی محمد مؤذنی                                                                           استاد

روح اله هادی                                                                                   استادیار

مصطفی موسوی راد                                                                         استادیار

 

 

 

 

 

 

محمد رضا ترکی                                                                               دانشیار

علیرضا حاجیان نژاد                                                                           دانشیار

 

 

 

 

 

 

میترا گلچین                                                                                     استادیار

 

 

 

 

 

 

عبدالرضا سیف                                                                                 استاد 

احمد احمدی                                                                                    استادیار

شهرام آزادیان                                                                                   استادیار

 

 

 

 

 

 

امید مجد                                                                                         استادیار

محمد حسین محمدی                                                                       استادیار

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب:

 

 

 

 

 

 

 

محمد علی آذر شب                                                                         استاد

 

 

 

 

 

 

ابوالحسن امین مقدسی                                                                  دانشیار

محمد دزفولی                                                                                 استادیار

 

 

 

 

 

 

غلامعباس رضایی هفتادر                                                                  دانشیار

عدنان طهماسبی پشتکوهی                                                             استادیار

عبدالحسین فقهی                                                                           استادیار

محمد حسن فؤادیان                                                                         دانشیار

امیر محمود کاشفی                                                                          استادیار

عزت ملا ابراهیمی                                                                            دانشیار

شهریار نیازی                                                                                  استادیار

معصومه شبستری                                                                          استادیار

 

 

اعضای هیات علمی گروه زبان های باستانی:

 

 

 

 

 

 

حسن رضائی باغ بیدی                                                                      استاد

محمود جعفری دهقی                                                                       دانشیار

آژیده شبگرد مقدم                                                                            استادیار

احمد قائم مقامی                                                                             استادیار

 

اعضای هیات علمی گروه باستان شناسی:

حسن طلائی مغانجوقی                                                                    استاد

بهمن فیروزمندی شیره چین                                                               دانشیار

 

 

 

 

 

 

حسن فاضلی نشلی                                                                        دانشیار

حسن کریمیان                                                                                 استادیار

هایده لاله                                                                                       استادیار 

 

 

 

 

 

 

حکمت اله ملاصالحی                                                                       دانشیار

 

 

 

 

 

 

فیروز مهجور                                                                                     استادیار

کمال الدین نیکنامی                                                                          استاد

سیما یداللهی                                                                                 استادیار

محمد اسمعیل اسمعیلی جلودار                                                        استادیار

رحیم ولایتی                                                                                   استادیار