نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

admin

admin 

 

gh5karimi@ut.ac.ir

 

گروه زبانشناسی

 

استاد

 

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

 

ریئس دانشکده

 

adnant@ut.ac.ir

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

دانشیار

 

دکترعدنان طهماسبی

 

معاونت اجرایی

 

hazrati@ut.ac.ir

 

گروه تاریخ

 

دانشیار

دکتر حسن حضرتی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

jasghari@ut.ac.ir گروه زبان و ادبیات عربی دانشیار دکتر جواد اصغری

 

 معاونت پژوهشی