نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

admin-assistant

 

معاون اجرایی

دکتر عدنان طهماسبی‌

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی‌

 تلفن ۶۱۱۱۲۵۷۶​

ایمیل: adnant@ut.ac.ir​