نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

arabic-language

arabic-language


  گروه زبان و ادبیات عربی

  ایرانیــــان از دیرباز با زبان عــــربی آشنا بوده اند، لکن پس از ورود شریعت مبین اسلام به ایران و استقبال مردم از آن، زبان و ادب عربی در ایران گسترش یافت چرا که مردم برای دریافت معارف و شعائر دینی و انجام اعمال دین جدید  و خواندن کتاب مقدس قرآن  به زبان عربی روی آوردند. علاوه بر عامل دین، قواعد دستوری استوار، سهولت و روانی در بیان، سهولت یادگیری آن، داشتن واژگان و مترادفات فراوان و توانائی زبان عربی در بیان انواع معانی و مفاهیم و نیز قدرت آن در ارائه انواع الفاظ مناسب معادل برای مفاهیمی که از زبانهای دیگر وارد می شوند و دلایل فراوان ادبی و زبانشناختی دیگر موجب گسترش بیشتر و نفوذ واژه ها و ترکیبات عربی در زبان فارسی گردید و ایرانیان با توجه فراوان و اشـــــتیاق شدید آن را فرا گرفتند و در زمینه های مختلف آن تحقیق و تألیف کردند، لذا آثار بزرگ دستوری و ادبی عربی از ایرانیان به یادگار مانده است.

 زبان و ادبیات عربی از بدو تأسیس این دانشکده تا سال 1348 زیر نظر گروه زبان و ادبیات فارسی قرار داشته و در مؤسسه زبان های خارجی دانشکده ادبیات تدریس می شد که در این مدت یک دوره در مقطع کاردانی هم دانشجو پذیرفت. نظر به اهمیت خاصی که آشنایی با این زبان در آموزش زبان و ادبیات فارسی بویژه در دوره های عالی داراست و با عنایت به نقش بسزای زبان عربی در فهم و تعمیق ادب فارسی،  گروه زبان عربی از گروه آموزشی زبان های خارجی مجزا شد و به عنوان رشته زبان و ادبیات عربی شروع به کار کرد و در آبان ماه سال 1348 با توجه به احتیاج کشور به مترجمان و محققان زبان و ادبیات عربی، این رشته به عنوان گروه آموزشی مستقل شناخته شد. دوره کارشناسی ارشد این رشته از سال 1348 دایر شد. این گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد در دو گرایش ادبیات عربی و مترجمی عربی و دکترای تخصصی، گرایش زبان و ادبیات عرب دانشـــــــــجو می پذیرد و دارای 16 عضو هیئت علمــی شامل 2 استاد، 8 دانشیار، 6 استادیار  است

 

معرفی رشته :   

زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این رشته نمایان می شود.

دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابخانه های عمومی ، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور ، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند

 

 

   با عنایت به این نیازها دروس رشته تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از :

 

  • علوم ادبی و دستوری

  • دروس تاریخی(تاریخ ادبیات عرب)

  • دروسی که در مکالمه به دانشجو کمک می کند

  • دروسی در زمینه ترجمه و فنون و روشهای آن

  • دروسی در متن شناسی برای تسلط به متون علمی عربی

  • درسهای زبانشناسی و نقد ادبی

  • دروس مربوط به خواندن و درک مطلب انواع متون سخت ادبی قدیم و معاصر

  • دروسی برای آشنایی با شعر و انواع اوزان آن

  •  و برخی واحدهای دیگر

  

  

دروس مقطع کارشناسی

ترم 1 :

 

 

آزمایشگاه 1

2 واحد

 

صرف 1

 4 واحد

 

ترجمه و تجوید قرآن کریم

2 واحد

 

 معارف اسلامی 1

2 واحد

 

زبان خارجی ( عمومی )

3 واحد

 

متون نظم و نثر دروه معاصر 1

2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره معاصر 1

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم  2:

 

 

آزمایشگاه 2

2 واحد

 

نحو 1

4 واحد

 

متون نظم و نثر دوره معاصر 2

2 واحد

 

تایخ ادبیات دوره معاصر 2

2 واحد

 

زبان خارجی تخصصی 1

2 واحد

 

روش تحقیق و مأخد شناسی

2 واحد

 

معارف اسلامی 2

2 واحد

 

تربیت بدنی 1

1 واحد

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 3 :

 

 

آزمایشگاه 3

2 واحد

 

مکالمه 1

2 واحد

 

تمرین صرف و نحو 1

2 واحد

 

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر

2 واحد

 

تایخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر 

2 واحد

 

زبان خارجی تخصصی 2

2 واحد

 

متون حدیث

2 واحد

 

ادب متعهد اهل بیت (ع)

1 واحد

 

اخلاق و تربیت اسلامی 

2 واحد

 

تاریخ اسلام

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4 :

 

 

مکالمه 2

2 واحد

 

روزنامه ها و مجلات عربی

2 واحد

 

 صرف 2

3 واحد

 

متون نظم و نثر دوره عباسی اول 

2 واحد

 

 تاریخ ادبیات دوره عباسی اول

2 واحد

 

ادب سیاسی در اسلام 

2 واحد

 

قرائت متون عرفانی 

2 واحد

 

 فارسی

3 واحد

 

ادبیات تطبیقی 

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم 5 :

 

 

 

مکالمه 3

2 واحد

 

فن ترجمه

2 واحد

 

انشاء

2 واحد

 

نحو 2

3 واحد

 

علوم بلاغی بلاغی 1

4 واحد

 

متون نظم و نثر عباسی دوم

2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم

2 واحد

 

متون نهج البلاغه

2 واحد

 

تربیت بدنی 2

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 6 :

 

 

انشاء 2

2 واحد

 

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

3 واحد

 

تمرین صرف و نحو 2

2 واحد

 

عروض و قافیه

2 واحد

 

متون نظم و نثر دوره اندلس

2 واحد

 

فقه الغه

2 واحد

 

قرائت متون تفسیری قرآن کریم

2 واحد

 

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد

2 واحد

 

تایخ ادبیات دوره اندلس

2 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 7 :

 

 

نامه نگاری و خلاصه نویسی

2 واحد

 

انشاء 3

2 واحد

 

علوم بلاغی

4 واحد

 

تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی

4 واحد

 

نقد ادبی

2 واحد

 

متون نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2 واحد

 

متون نظم و نثر از جاهلی تا پایان دوره اموی

4 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد 32 واحد

 

 

تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی

2 واحد

 

روش تحقیق و سمینار مسائل مربوطه به ... 

2 واحد

 

متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی

2 واحد

 

صرف و نحو 1

2 واحد

 

متون اسلامی 

2 واحد

 

تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا  ...

2 واحد

 

متون نظم و نثر معاصر

2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره معاصر

2 واحد

 

صرف و نحو 2

 2 واحد

 

معانی و بیان و بدیع

2 واحد
مقاله نویسی و محاضره

 

2 واحد

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر

 

2 واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد عصر حاضر

 

2 واحد

پایان نامه

 

4 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه

آقای دکتر عبدالحسین فقهی

 

 

 

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

 

رتبه علمی

 

محمد علی آذرشب

استاد

جواد اصغری

استادیار

علی افضلی

استادیار

ابوالحسن امین مقدسی

دانشیار

محمد دزفولی

استادیار

غلامعباس رضایی هفتادر

دانشیار

معصومه شبستری

دانشیار

علی باقر طاهری نیا استاد

عدنان طهماسبی پشتکوهی

دانشیار

علی اکبر فراتی استادیار
عبدالحسین فقهی

دانشیار

مسعود فکری

استادیار

محمد حسین فؤادیان

دانشیار

امیر محمود کاشفی استادیار
عزت ملاابراهیمی

دانشیار

شهریار نیازی

دانشیار

 

 61113297

 

  al.lit_ad@ut.ac.ir