نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

bastan7

bastan7


کارگاه مبانی نظری باستان شناسی

1391/02/13

 انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند  :

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نظر دارد کارگاه تخصصی را در حوزه مبانی نظری باستان شناسی برگزار نماید . اولین جلسه این کارگاه  شانزدهم اردیبهشت از ساعت 18 - 16 در محل تالار کمال دانشکده برگزار خواهد شد  .