نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

batan6

batan6


باستان شناسی ایزوتوپی

1391/02/11

 انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند  :

انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سخنرانی تخصصی را با حضور مهندس فرانک بحرالعلومی تحت عنوان ((   باستان شناسی ایزوتوپی)) در روز سه شنبه 12/2/91 از ساعت 18 - 16  در محل تالار کمال دانشکده برگزار میکند