نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

contact-lib

contact-lib


تهران- خیابان انقلاب-دانشگاه تهران- کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

رییس کتابخانه : دکتر علیرضا امامی

 

          ریاست کتابخانه :  61112569 

          بخش مرجع : 61113083

          بخش مخازن : 61112590

          بخش سفارش و مجلات : 61113363

          بخش امانت : 61112595

          بخش سازماندهی و اطلاع رسانی : 61112572

{C}{C}  {C}{C} 66407421

 

 

 

{C}{C} LitLib@ut.ac.ir